Slovak English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Russian Spanish
O spoločnosti

GUROPEA TRADING spol. s r. o. je znalecká, konzultačno-poradenská spoločnosť zapísaná v zozname znaleckých organizácií na Ministerstve spravodlivosti SR s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov, evidenčné číslo znaleckej organizácie 900134.

 

Od roku 1994, kedy vznikla naša spoločnosť, sme vypracovali s profesionálnym prístupom viac ako 1400 projektov (znaleckých posudkov, štúdií, analýz, memoránd apod.).

 

Pri spracovaní znaleckých posudkov postupujeme podľa aktuálnych vyhlášok vydávaných MS SR (v súčasnosti sa riadime vyhláškou MS SR č.254/2010 Z. Z). Spoločnosť disponuje vlastnými znalcami z odborov ekonomika a účtovníctvo, stavebníctvo, cestná doprava a podľa potreby spolupracujeme aj s externými spolupracovníkmi – znalcami z odborov strojárstvo, elektrotechnika, priemyselné vlastníctvo (know-how, patenty a vynálezy, ochranné známky), lesníctvo, umelecké diela ai..

 

Aktuality

pripravujeme...
Guropea, Powered by Joomla!